Hizmet Şartları

1.Şartlar

http://istanbulbusinessconsultants.com/internet sitesine erişim ile işbu hizmet şartlarına, ilgili yasa ve mevzuata bağlı olacağınızı, ilgili herhangi bir yerel hukuka aykırılıktan sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. İşbu şartların herhangi birini kabul etmemeniz halinde bu siteyi kullanmanıza veya siteye erişiminize izin verilmemektedir. Bu internet sitesinde yer alan materyaller, ilgili telif ve marka yasası uyarınca korunmaktadır. 

 

2.Kullanım Lisansı

İzin sadece kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin internet sitesinde yer alan materyallerin bir kopyasının (bilgi veya yazılım) geçici olarak indirilmesi için verilmiştir. Bu bir lisans verilmesi olup mülkiyet devri değildir. Bu lisans kapsamı ile,

  • Materyallerde değişiklik yapılması veya materyallerin kopyalanması;
  • Materyallerin herhangi bir ticari amaç için kullanılması veya kamuya sunulması (ticari veya ticari olmayan amaçla);
  • IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ'nin internet sitesinde yer alan herhangi bir yazılımın geri derlenmesi veya tersine mühendisliğe girişilmesi;
  • Herhangi bir telif hakkının veya diğer tescilli kayıtların materyallerden çıkarılması; veya
  • Materyallerin diğer bir kişiye devri veya materyallerin herhangi diğer bir ağ üzerine aynalanması mümkün değildir.

Bu lisans, söz konusu sınırlamalara aykırı davrandığınız takdirde kendiliğinden feshedilecektir. Dilediği zaman, IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ lisansı feshedebilecektir. Bu materyalleri görüntülemenizin sona ermesi veya lisansın feshedilmesi akabinde elektronik veya basılı formda zilyetliğinizde olan tüm indirilmiş materyalleri imha etmeniz gerekmektedir. 

 

3.Feragat

IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ'nin internet sitesinde yer alan materyaller “olduğu gibi” prensibiyle sağlanmıştır. IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ açık veya zımni hiçbir garanti vermemekte ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlali veya diğer hak ihlallerini içeren diğer tüm garantilerden feragat eder ve bunları reddeder.

Ayrıca, IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ internet sitesinde yer alan materyallerin veya bu materyallerle ilgili başkaca materyallerin veya bu site ile bağlantılı diğer sitelerin kullanım güvenliği, doğruluğu, olası sonuçları hakkında herhangi bir garanti vermez veya tekeffülde bulunmaz. 

 

4.Kısıtlamalar

Hiçbir durumda, IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ veya onun tedarikçileri IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin internet sitesinde yer alan materyallerin kullanımından doğacak olan veya materyallerin kullanılması yetersizliğinden doğacak olan zararlardan (verinin kaybı veya kara ilişkin zararlar veya işin durması nedeni ile oluşan zararlar dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ veya IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin yetkili temsilcisi yazılı veya sözlü olarak bu zararın olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsa dahi sorumlu değillerdir. Bazı yargılamalarda zımni garantiler veya dolaylı veya arızi zararlar için sorumluluk sınırlamalarına izin verilmediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

 

5.Meteryallerin Doğruluğu

IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin internet sitesinde gösterilen materyaller teknik hatalar, baskı hataları veya fotoğrafa ilişkin hatalar içerebilir. IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ internet sitesinde yer alan materyallerin doğruluğu, eksiksizliği veya güncelliği hakkında garanti vermez. IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ istediği zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın internet sitesinde yer alan materyaller hakkında değişiklik yapabilir. Bununla birlikte, IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ materyallerin güncellenmesine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

 

6.Bağlantılar

IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ internet sitesine bağlı tüm siteleri gözden geçirmemiş olduğu gibi bağlantılı sitelerde bulunan herhangi bir içeriğe ilişkin sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının yer alması bu sitenin IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Bu gibi herhangi bir bağlantılı sitenin kullanılması kullanıcının kendi riski dahilindedir.

 

7.Tadiller

IBC İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ dilediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın internet sitesi için hazırlanan hizmet şartlarını tadil edebilir. Bu internet sitesini kullanarak hizmet şartlarının güncel metni ile bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.

 

8.Uygulanacak Hukuk

Bu hüküm ve koşullar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca yorumlanacak olup tarafınızca, gayrikabili rücu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ndeki mahkemelerin münhasır yetkisi kabul edilmiştir.